در حال بارگزاری....
دانلود

موزه سنجش تبریز در خیابان سنگفرش مقصودیه

https://instagram.com/tabrizlinks
موزه سنجش یکی از موزه های متعدد شهر تبریز با وسایل سنجش تاریخی و ساعت و غیره میباشد که ارزش دیدن دارد. http://tourism.tabriz.ir مهمترین موزه های تبریز مانند موزه عصرآهن، آذربایجان، مشروطه، قاجار، موزه شهر و... میباشد http://tabrizlinks.mihanblog.com