در حال بارگزاری....
دانلود

تلاش برای شکستن رکورد کوتاه ترین پرش دنیا

منبع خبر انلاین
بعد از شکستن رکورد پرش دنیا از ارتفاع 39 کیلومتری توسط بومگارتنر اتریشی با سرعت 833 مایل بر ساعت، الکس برنر در برنامه شوی تلویزیونی کونان سعی کرد رکورد کوتاه ترین پرش دنیا را بشکند.
الکس سعی کرد از ارتفاع 102 میلیمتری (4 اینچ فاصله از سطح زمین ) این کار را انجام دهد اما موفق به این کار نشده و باعث خنده همگان در شو شد.
سقوط الکس به زمین در عرض 0.006 ثانیه صورت گرفت و بعدا چترش باز شد. کارشناس گینس که سر صحنه حضور داشت کار الکس را نپذیرفت و نامش در گینس ثبت نشد.