در حال بارگزاری....
دانلود

نماهنگ جدید در مورد مالک اشتر زمان"حاج قاسم سلیمانی"

ای یاد آور پیروزی های گذشته-کلیپ بسیار زیبا از گروه های مقاومتی(النجباء) در وصف شجاعت سردار قاسم سلیمانی