در حال بارگزاری....
دانلود

مبارزه جومونگ و تسو زمانی که شمشیر زنی جومونگ خوب نبود

شاید به نظر قدیمی بیاد ولی این قسمتو بدجور دوس دارم.