در حال بارگزاری....
دانلود

اگر به ده سال قبل برگردی !!!!!!!!

در این ویدئو، خانم ها و آقایان ایرانی لب به اعتراف گشوده اند و وقتی با سوال «اگر به ده سال قبل برگردی» مواجه شدند، حرف های متفاوت و جالبی به زبان آوردند.