در حال بارگزاری....
دانلود

Ali Zand Vakili - Faghat Doa Kon

ب سلامتی پسری که

رفیقش بهش گفت :

اونورو ببین ...

گفت:

من ب عشقم قول دادم چشم چرونی نکنم ...

گفت :

ن رفیق اونو رو ببین اون پسره کیه با عشقت ؟!!!