در حال بارگزاری....
دانلود

سفارش اهل بیت در مورد اهل سنت

هل سنت در مسیر پیاده روی اربعین به عشق سیدالشهدا ایستگاه صلواتی پذیرایی از زوار برپا کردند که استاد پناهیان نیز دقایقی با انها هم صحبت شد.