در حال بارگزاری....
دانلود

اتوبان یا باند فرود

یك راننده روس هنگام رانندگی در جاده ها یا خیابان های این كشور باید انتظار هرچیزی را داشته باشد. راننده روسی باید دو چشم داشته و چهار چشم دیگر نیز قرض كند تا قادر به رانندگی در اتوبان ها، جاده ها و خیابان های این كشور باشد.
هر اتفاقی ممكن است در سر راه او رخ دهد چه از جانب رانندگان دیگر و چه انواع بلاها ، اعم از زمینی، زیرزمینی یا هوایی.
این فیلم ویدئویی كه توسط