در حال بارگزاری....
دانلود

آلودگی هوا و معضلات

آیا مایل به تغییر هستید؟ 70% آلودگی هوا، خودرو سواران هستند که بسیاری از آنها تک سر نشین می باشد.
خودروهای عمومی فرسوده نیز خود عامل بزرگی هستند، اما ما میتوانیم با کمتر استفاده کردن از خودرو شخصی و موتور سیکلت در کاهش آلایندگی هوا موثر باشیم.