در حال بارگزاری....
دانلود

طنز و جوک های خنده دار و تقلید صدای باحال حسن ریوندی

قسمتی از اجرای حسن ریوندی در موسسه ی اوکسین ، در این اجرا آیتم های طنز و تقلید صدای بسیار جالبی قرار گرفته است که امیدواریم لبانتان خندان شود
www.hasanreyvandi.com