در حال بارگزاری....
دانلود

جاسوس پروری4 :تبدیل آدم مخالف به آدم موافق غرب

استاد رحیم پور ازغدی از تلاش غرب برای تبدیل یک آدم مخالف به آدم موافق غرب و جاسوس صحبت میکنند. واقعا غربیها در تغییر آدمها وتبدیل اونها به مهره های خودشون خسته نمیشن.