در حال بارگزاری....
دانلود

کاخ هشت بهشت اصفهان

کاخ هشت بهشت یکی از کاخهای تاریخی موجود در شهر اصفهان و ساخته شده در دوران صفویان است. از کلیه کاخ های باصفا و کلاه فرنگی هائی که در این دوره در کنار چهارباغ احداث شده بود فقط کاخ هشت بهشت باقی مانده است.
سبک معماری این بنا به شیوه اصفهانی است.