در حال بارگزاری....
دانلود

کامپیوتر لمسی بزرگ در استودیوی بی بی سی

در این ویدئو یکی از کاربرد های کامپیوتر های لمسی بزرگ را در استودیو های تلویزیونی مشاهده می نمایید. در یکی از برنامه های شبکه تلویزیونی بی بی سی، مجری با استفاده از یک کامپیوتر لمسی و نرم افزار ویژه ی تحلیل آرا در انتخابات، اطلاعات و نتایج انتخابات را به گونه ای متفاوت در اختیار بینندگان قرار می دهد.
شرکت کاواک در ایران تجربه و آمادگی اجرای نمونه های مشابه را داراست.
www.cavac.ir