در حال بارگزاری....
دانلود

حمله به سفارت ترکیه در مسکو

مردم مسکو، در برابر سفارت ترکیه تجمع کردند. آنها به سوی سفارت ترکیه سنگ، رنگ و تخم مرغ پرتاب کردند و پرچم ترکیه را آتش زدند و خواهان اقدام تلافی جویانه روسیه بودند.
دهها پلیس در نزدیکی سفارت ترکیه در حال نگهبانی هستند. اقدامات امنیتی در سفارت ترکیه در مسکو شدیدتر شده است. چند خودرو پلیس در نزدیکی سفارت ترکیه نگهبانی می دهند و دهها پلیس در حال نگهبانی هستند.
سه نفر از شرکت کنندگان این اقدام اعتراضی


مطالب پیشنهادی