در حال بارگزاری....
دانلود

چشام تو رو میبینه...

اگر در ثانیه های زندگیت حضور ندارم....ولی....
دلم...
دعایم....
همیشه...
همه جا....
با توست