در حال بارگزاری....
دانلود

موزیک ویدئو زیبا ازشهید محمود رضا بیضایی شهید مدافع حرم

این قضیه بود تا یک شب که در خانه محمودرضا مهمان شان بودم خوابم را برای محمودرضا تعریف کردم. گفت: «راست گفته خب. دست او نیست!» بعد گفت: «من خودم به این رسیده ام و با اطمینان و یقین می گویم؛ هرکس شهید شده، خواسته که شهید بشود. شهادت شهید فقط دست خودش است.» http://mrbeyzai.blog.ir/