در حال بارگزاری....

اقدامات الازم در هنگام زلزله

با توجه به زلزله های اخیر که در کشور رخ داده، باید مسایل ایمنی را مرور کرده و بارها تمرین کنیم. در این ویدیو با اقدامات حین و پس از زلزله آشنا می شویم.


12 دی 96