در حال بارگزاری....
دانلود

زیمنس PLM نرم افزار - مشتری ویدیو مطالعه موردی در مینکو

Siemens PLM Software - Customer Video Case Study on Minco/مهندس الیاس حیدری کمال/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان ساخت و تولید/ واحد سما اندیشه شهریار/دانشگاه پرند دانشگاه آزاد اسلامی/دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق/دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه/دانشگاه آزاد واحد رباط کریم/