در حال بارگزاری....
دانلود

آموزش های حرفه ای برای تضمین شغل آینده

آموزش های حرفه ای به جوانان فرصت کسب مهارت ها و صلاحیت های حرفه ای می دهد که ورود به دنیای کار را برایشان هموارتر می کند.

بازار کار در قرقیزستان:

در بیشکک، پایتخت قرقیزستان، مدارس حرفه ای از دوران شوروی بجا مانده اند. تاثیرات آن زمان، نه تنها در معماری بناها زنده است، بلکه در نظام آموزشی نیز محسوس است


مطالب پیشنهادی