در حال بارگزاری....
دانلود

خراسان بخارا

مرکز استان بخارا در ازبکستان، از مهمترین مراکز تاجیکان پارسی زبان در آسیای میانه، ۹۰% مردم این شهر تاریخی فارسی زبان اند. معماری این شهر ایرانی است و بخارا در زمان سامانیان پایتخت ایران بوده است.