در حال بارگزاری....
دانلود

علی رمضانی و علی اصغر مجرد در «حرکت از نو» شبکه ورزش 1

مهمانان برنامه دیروز، یکشنبه 18 آبان، «حرکت از نو» آقایان شهیدیان (مدیرعامل باشگاه ارتعاشات صنعتی ایران)، علی رمضانی (پاسور تیم ملی والیبال نوجوانان) و علی اصغر مجرد (سرعتی زن تیم ملی والیبال نوجوانان) بودند.