در حال بارگزاری....
دانلود

معرفی کتاب«مسیح در شب قدر» در ویژه برنامۀ نمایشگاه کتاب

شبکۀ یک سیما در روز دوم بیست و هشتمین دورۀ نمایشگاه کتاب تهران ویژه برنامه ای با محوریت معرفی کتاب و مسائل حوزۀ کتاب پخش می کند. در بخش معرفی کتاب، کارشناس این برنامه آقای حسام آبنوس، کتاب «مسیح در شب قدر» را معرفی می کنند.