در حال بارگزاری....
دانلود

دستور امام صادق در مورد تعیین کنندگان وقت ظهور حضرت مهدی

امام صادق به محمدبن مسلم فرمودند:محمد! اگر کسی وقتی از جانب ما برای ظهور حضرت مهدی نقل کرد، از تکذیب کردن او نترس! چرا که ما برای احدی تعیین وقت نمی کنیم.//وقتی فضیل از امام باقر می پرسد که آیا این مسئله وقت مشخص دارد؟ حضرت سه مرتبه می فرمایند:


مطالب پیشنهادی