در حال بارگزاری....
دانلود

"چهار پاره": اثری بسیار زیبا از استاد کیهان کلهر

Kayhan Kalhor and Rembrandt Trio - Chaharpareh

"چهار پاره": اثری بسیار زیبا از استاد کیهان کلهر

https://www.youtube.com/watch?v=ngYZVStsV58