در حال بارگزاری....
دانلود

هر بشکه نفت معادل چند لیتر است؟

رئیس جمهور خبر داد، شرکت ملی نفت ایران یک میدان بزرگ نفتی در خوزستان با ذخیره نفت درجا به میزان 53 میلیارد بشکه نفت کشف کرد


30 بهمن 98
مطالب پیشنهادی