در حال بارگزاری....
دانلود

شهید درویشی،شهیدی که قبل شهادت بوی عطر شهید می آورد

شهیدی که عطر شهدا را با خود به خانه می برد، شهید علی اصغر درویشی عضو رسمی سپاه گرگان بود و عاقبت خود شهید شد ...
سایت ساجد نیوز متعلق به فرزند شهید معظم است...