در حال بارگزاری....
دانلود

شرکت برجاس - هوش تجاری (BI)

پیاده سازی هوش تجاری در سازمان با استفاده از ابزار (QlikView)
آدرس:
میدان آرژانتین , کوچه 13 , پلاک 3 , واحد 8

تلفن: 8 - 88107967
7 - 88533106
فکس: 88719558

http://www.burjas.com