در حال بارگزاری....

یه دختر و یه دنیا بد بختی اینه....!!!

قبول داری بلایک اگه مخالفی اول یه دونه اروم بزن تو سرا بعد بیا یه کامنت بده تا خودم یه دونه محکم بزنمت یو ها ها ها