در حال بارگزاری....
دانلود

وحید جهانگیری تو رفتی

حجم ویدیو 7/96مگابایت. متن آهنگ:تورفتی دیگه بعدتوکسی به من وفا نکردبه جزنگاه پنجره کسی به من نگاه نکردتورفتی دیگه بعدتو کسی منو صدا نکرداونکه میگفت عاشقمه رفت پشت سر نگاه نکرد.تورفتی وبی تودلم یه لحضه آروم نداره من موندموغصه هامواشک چشمام دوباره بگوخداچه رسمیه آخه مگه دل نداره قلبی روکه عاشقشه ساده زیرپامیزاره.ایکاش میشدیه باردیگه بیای به دادم برسی بی تورسیدم ته خط توواس من همه کسی.............