در حال بارگزاری....
دانلود

یک مبارزه ی واقعی با albert wesker

آخرت مبارزه آخرت گیم پلی آخرت همه جیز هر چی بگم کم گفتم
باید خودتون ببینید
فقط نمیدونم چرا صدارو نگرفته خیلی حیف شد...................

توجه توجه مهم (هر کس خواست آلاین بازی کنه ما 24 ساعت هستیم)