در حال بارگزاری....
دانلود

مسجدی در انگیلیس(توضیحات خوانده شود)

این مسجد در انگیلیسی اذان صبح را طوری بیان میکند که تمام مردم از خواب بیدار شده و حتی خبرنگاران هم در کنار ان مسجد هستند....انگیلیس در همان موقع بلافاصله چند نفر را برای مراجعه به درون مسجد و بازرسی در گوشه به گوشه ان فرستاد اما آنان حتی یک بلند گو کوچک هم پیدا نکردند الله اکبر