در حال بارگزاری....
دانلود

تعزیه خوانی استاد سجادی با استاد حسن فرید در مشهد مقدس

اجرای مراسم در نقش حکم بن طفیل توسط استاد سجادی و استاد حسن فرید در میدان شهدای مشهد مقدس


مطالب پیشنهادی