در حال بارگزاری....
دانلود

پاسخ «دندان شکن » دکتر احمدی نژاد !؟

در یکی از دیدار های ایشان ، خبرنگار رادیو صدای آمریکا با پخش زنده قصد داشت دکتر را با سوالی در تنگنا قرار دهد که با کلام نافذ دکتر این خبرنگار نقش بر دیوار شد!!!


مطالب پیشنهادی