در حال بارگزاری....
دانلود

رد شبهه ی رضاعه کبیر در کتب شیعه (زیرنویس فارسی)

استاد محامی اهل البیت (ابو یوسف) شبهه ی خالد الوصابی وهابی در مورد رضاعه ی کبیر در کتب شیعه را با استدلالات علمی و منطقی پاسخ می دهد.

http://al-shia.blog.ir


مطالب پیشنهادی