در حال بارگزاری....
دانلود

«لعن»گفتمان دوزخیان،«سلام»گفتمان بهشتیان-سید کمال حیدری

در این مقطع مهم حضرت علامه با استفاده از آیات قرآنی، به نکته بدیعی پیرامون گفتمان و منطق دوزخیان و بهشتیان با یکدیگر اشاره می نمایند که تطبیقی بسیار در خور توجه است+زیرنویس


مطالب پیشنهادی