در حال بارگزاری....
دانلود

رابعه بلخی را چقدر میشناسید؟ - اولین زن شاعر فارسی و یک داستان عاشقانه

رابعه بلخی را چقدر میشناسید؟ - اولین زن شاعر فارسی و یک داستان عاشقانه

رابعه بلخی زنی از تبار بلخ (افغانستان امروزی) که هم عصر و هم دوره با رودکی شاعر بزرگ فارسی سرا بود
رابعه بلخی داستان عاشقانه و نافرجامی با غلامِ برادرش داشت. جوانی به نام بکتاش
در سومین قسمت از اولین فصل از دیپ پادکست به سراغ این اسطوره فارسی زبان رفتیم و به زندگی و مرگ غم انگیزش پرداختیم


7 بهمن 99