در حال بارگزاری....
دانلود

مسی در تمرینات بارسا ..

تمرینات بارسا با حضور مسی ...
که در دیدار با ویا رئال مصدوم شده بود دیروز به تمرینات تیم برگشت ...
دلمون براش تنگ شده بود ...این هم تصاویری از تمریناتشه ..