در حال بارگزاری....
دانلود

پاسخ قاطعانۀ دکتر احمدی نژاد در مورد بهائیت

در یکی از دیدار های ایشان ، خبرنگار رادیو صدای آمریکا با پخش زنده قصد داشت دکتر را با سوالی در تنگنا قرار دهد که با کلام نافذ دکتر این خبرنگار نقش بر دیوار شد!!!


مطالب پیشنهادی