در حال بارگزاری....
دانلود

ضربه آزاد استثنایی

یک ضربه آزاد که به شکلی بسیار زیبا و البته نادر در دنیای فوتبال به ثمر می رسد .