در حال بارگزاری....
دانلود

حیدر بابا سلام (تقدیم به بزرگ سردار ایران ستار خان)

شعر حیدر بابا سلام را تقدیم به مردم عزیز آذربایجان و سردار عزیز این خطه ستارخان می کنیم.

رادیو قدرت، پنجره ای رو به آرامش
09126513292


25 آبان 98