در حال بارگزاری....
دانلود

دستگاه بافت سیم ظرفشویی تک بافت و دو بافت

قابل توجه تمامی جویای کاروکارمندان وبازنشستگان وخانمها دستگاه تولیدسیم ظرفشویی تک بافت تک بافت فول اتومات 2بافت تولیدبیشتر در آمد بیشتر با دستگاه های دو بافت.گروه صنعتی امیرخیزی تولید دستگاه های بافت سیم ظرفشویی تک بافت مجهز کاتربرقی و فن خنک کننده دوبافت فول اتومات دستگاه ها باحفاظت کامل و طبق استاندارد های جهانی و قدرت بیشتر و راندومات بالا و از فولا دسخت ابزار و قیمت پایین نموده است. دستگاه تکبافت فول اتومات دستگاه 2بافت تولیددوبرابرباتعمین مواداولیه


17 خرداد 98
مطالب پیشنهادی