در حال بارگزاری....
دانلود

نبرد برای تسلط بر کهکشان - Battle for the Galaxy

فرماندهی پیشرفته ترین نیروهای نظامی کهکشان را بر عهده بگیرید و برای تسلط بر کهکشان بجنگید. ارتشی از نیروهای نظامی قابل ارتقا تشکیل دهید و برای کسب مدال یا به یغما بردن منابع دشمنان تان به آنها حمله کنید. ضمنا شما میتوانید با دیگر بازیکنان تشکیل اتحاد دهید و علیه گروه های دیگری بجنگید تا نهایتا بتوانید به صدر جدول بیشترین امتیازات بازی صعود کنید.
دانلود از ایران اپس: http://iranapps.ir/app/com.ninjakiwi.bftg