در حال بارگزاری....
دانلود

توصیه به طرف پیروز و غیر پیروز انتخابات...روشنگری فتنه-قسمت3

فصل افتخار و عبرت عنوانیست که رهبر معظم انقلاب به بازه زمانی بیست و دوم خرداد تا بیست و دوم بهمن ۸۸، اطلاق نمودند. لذا مجموعه ویدئو های نرم افزار فصل افتخار و عبرت که شامل ۸۸ قطعه از فرمایشات معظم له که پیرامون فتنه ۸۸ ایراد داشته اند، تقدیم می گردد. دفتر تبلیغاتی ثامن ۰۹۱۹۰۷۷۷۳۳۶