در حال بارگزاری....
دانلود

نسخه جدیدی از نرم افزار فتوشاپ CC 2015 منتشر شد

در جدیدترین به روزرسانی که در ماه نوامبر امسال برای فتوشاپ CC 2015 منتشر شد شاهد تغییرات و بهبود های زیادی را شاهد هستیم. اغلب تغییرات در نسخه جدید این برنامه برای طراحان ارائه شده و تغییرات و بهبود های مرتبط با عکاسان چندان زیاد نیست.