در حال بارگزاری....
دانلود

پرکن خمیر-پرکن تنباکو-پرکن مواد غلیظ

کاراصنعت سازنده انواع پرکنهای مواد خمیری ،پودر ،گرانولی و مایعات در پاکت و قوطی میباشد.در فیلم ماشین پرکن تنباکوی قلیان در پاکت را مشاهده میکنید.برای اطلاعات بیشتر به وب سایت اینشرکت یا با تلفن 44922701-021 تماس حاصل نمایید.