در حال بارگزاری....
دانلود

منتخب تعزیه خوانی30صفر94حسینیه اتابک تهران-خانیک گناباد

این کلیپ، بخش هایی از تعزیه خوانی روز 30 صفر 1394 است که در حسینیه خانیکیهای مقیم جنوب تهران به نمایش و اجرا در آمد. محتوای تعزیه عبارت است از نشان دادن بخش هایی از زندگی مسلم بن عقیل و هانی ابن عروه. با آرزوی کامیابی.