در حال بارگزاری....
دانلود

نه شیعه نه سنی بلکه قران 4 /قرائتی در پاکستان /حتما ببینید/

بحث بسیار جالب و شیرین از استاد قرائتی در مورد شیعه و سنی در یک دقیقه اثبات حقانیت شیعه و تمایل اهل سنت به شیعه ........