در حال بارگزاری....
دانلود

مهارتهای حرفه ای فروش/ آموزش فروش/تکنیک های فروش

مهارتهای حرفه ای فروش و بازاریابی
سعید وفائی
سخنران حرفه ای فروش و بازاریابی و مشتری مداری
با بیش از 12 سال سابقه تدریس
آموزش کاربردی فروش و بازاریابی
www.saeedvafaee.com