در حال بارگزاری....
دانلود

حتما حتما ببینید. نظریه شیطانی تکامل. مدیران سایت، این ویدئو موردی نداره. خواهشا دیگه حذفش نکنید.

حتما ردپای فریماسونری رو توی این کلیپ میبینین. جنگجویان صلیبی، هیتلر، اهرام مصر، مایاها و بلا نظریه تکامل میگه همه موجودات عالم حتی انسان از تک سلول بوجود آمدن و تکامل پیدا کردن میمون در نهایت از همین تک سلول تکامل یافته و انسان تکامل یافته میمونه شاید همه موجودات دیگر از تک سلول باشند و اثبات شود ولی اگر به هر دین آسمانی اعتقاد داریم داستان آفرینش از زبان همه آنها واحد و چیز دیگری است. هدف نهایی از چنین ادعایی ترویج بی دینی و بی خداییه. یعنی همه ادیان دروغه. البته این کلیپ جای تفسیر زیادی داره.