در حال بارگزاری....
دانلود

شیخ محمد صالح پردل " حجاب زن مسلمان "

خواهر مسلمانم صدف باش در قعر دریا تا برای رسیدن به تو تاب تاب کنند نه اینکه صدفی باشی در کنار خیابونا که هر کی اومد بهت لگدی بزنه و بره